Tarieven – Tandartsenpraktijk P van Gassen & C Jacobs – ‘s-Hertogenbosch

Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Consultatie en diagnostiek

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Deze tarieven gelden voor iedereen en gelden van 1 jan 2012 tot en met 6 juli 2012.

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraken  ( minder dan 24 uur van te voren) kunnen in rekening worden gebracht.

**  Buiten de spreekuurtijden in het weekend ( van 12-13 uur) geldt een tarief van 40 euro toeslag.

*** Gedeeltelijk voltooid werk wordt naar rato berekend